Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til høstsamling 27. og 28. oktober i Oslo.

Et spennende program er under utarbeidelse. Hold av datoen, mer informasjon kommer!

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Anna Ljunggren på e-post