Hjelmeland kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Nettverket har dermed 56 medlemskommuner og vokser stadig. Veksten i antall medlemmer er viktig i arbeidet for bedre rammevilkår for kystkommunene.

Ordfører i Hjelmeland kommune er Trine L.Danielsen fra Høyre. Kommunen har 2800 innbyggere og en viktig næring er havbruk i tillegg til landbruk, steinuttak og reiseliv.