Havforskningsinstituttet inviterer til regionale kontaktmøter. Med omlag 700 ansatte er HI det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret til HI er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Kontaktmøtene arrangeres for å oppdatere sentrale aktører om aktuell forskning.

Datoer for kontaktmøtene er:
28. august i Bergen
29. august i Trondheim
30. august i Tromsø

Programmet for møtene finnes her.

Er du interessert i å delta finner du påmeldingsinformasjonen i programmfilen.