Regjeringen har varslet at de før sommeren vil legge frem en havbruksstartegi. (Foto: iStock) 

Sjømatnæringen har hatt en betydelig vekst de siste årene og nærmer seg prosessindustri og offshore leverandørindustri som Norges viktigste eksportnæring. Målt i volum har imidlertid eksporten knapt endret seg de siste årene, og veksten er i hovedsak drevet av høyere priser og svak krone.

Utviklingen av attraktive lokalsamfunn må gjøres i nært samspill mellom kommunen og lokalt næringsliv. Næringslivets rolle for å bygge attraktive lokalsamfunn og kommunenes rolle overlapper hverandre. For distriktskommuner der næringslivet vokser i antall arbeidsplasser, må kommunene være attraktive som bosteder for å tiltrekke og beholde arbeidskraft og dermed oppnå befolkningsvekst.

– NFKK mener at den bør inneholde en klar plan om flere nye lokale arbeidsplasser basert på norsk sjømat, gjennom blant annet produktutvikling, mer videreforedling og bedre markedsadgang for bearbeidede produkter, slår daglig leder Anna Ljunggren fast.

– Praksisen ved salg av nye konsesjoner innen oppdrettsnæringen bør revurderes. Det kan være formålstjenlig for de mindre, lokalt eide selskapene å gå fra å eie til å leie en konsesjon. Dette vil også åpne opp for flere nye aktører, sier hun

– Det er viktig at lokale skatteinntekter fra havbruk, vind- og vannkraft eller fra mineralnæringen motiverer lokalsamfunn til å tilrettelegge for naturbaserte næringer, og ikke inngår i kommunenes inntektssystem. Samt at det må innføres produksjonsavgift på slakteklar fisk på landbasert oppdrett, på lik linje som på anlegg i sjøen, avslutter Ljunggren

Les NFKKs uttalelse om  havbruksnæringens utvikling er avgjørende for fremtiden til kystsamfunnene her…