Oppdrettsnæringen og havbrukskommunene er gjensidig avhengig av hverandre. Når Sjømat Norge nå står sammen med NFKK om en produksjonsavgift så er det blant annet fordi næringen trenger kommuner som er positive til oppdrett og legger til rette for nye lokaliteter.

Det sa administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge da han gjestet studio til NFKK under webinaret, eller hav-i- naret som det ble kalt.

Over 40 medlemskommuner var tilhørere og fikk i direktesendingen mulighet til å stille spørsmål til deltagerne.

Ragnar Nystøyl og Eirik Junge Hess fra Kontali redegjorde for inntektene havbrukskommunene har hatt siden de grønne konsesjonene ble tildelt og Havbruksfondet kom på plass. Men de gjorde også kommunene oppmerksomme på at næringen vil stille krav til kommunene om å få «noe» tilbake, spesielt når produksjonsavgiften er på plass.

Marianne Haraldsvik som leder et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen, som skal gjennomgå kommunenes inntektssystem, holdt en presentasjon om bakteppet for utvalget. Utvalget har to år på seg til å levere en grundig utredning med forslag til endringer.

-For NFKK er det bekymringsfullt hvis ikke utvalget tar inn over seg at ulike kommuner har ulike utfordringer. Det har en kostand for kommunene å legge til rette for nye næringer og kommunen bør få sin rettmessige andel av verdiskapningen når det skjer innenfor kommunegrensene, understreker daglig leder Anna Ljunggren

Direktør Kjell Olav Gammelsæter var tydelig i sitt budskap:

– Innen 2030 skal vi redusere klimautslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent, og hele 55 prosent av dette må tas innen transportsektoren om vi skal nå våre forpliktelser. Samtidig viser prognosene at veitransporten vil øke betydelig frem mot 2030. – Dette henger ikke sammen, sa Gammelsæter.

Sjefredaktør i E24 Gard L. Michalsen var optimistisk med tanke på å endre forflytningen fra bygda til byene, og viste til at pandemien kan få flere til å flytte på seg, nettopp fordi det har vist seg at mange jobber kan gjøres hvor som helst i landet. Samtidig understreket han at må Regjeringen bidra til et godt utbygd bredbånd over hele landet.

Gutta fra Sølvrushet på TV2 avsluttet webinaret med klare oppfordringer til kommunene. En god dialog med næringen er helt nødvendig. Havbrukskommunene bør raskt snu seg rundt og imøtekomme de behovene næringen og arbeidstakerne har, slik får man lokale eiere som brenner for lokalsamfunnet og igjen ønsker å gi noe tilbake til kommunen.