Det nærmer seg årsmøtet i Nettverk- fjord og kystkommuner. Den 12. og 13. mars braker det løs med debatt om kommende Havbruksmelding. Kystkommunene har klare forventninger om et godt resultat! Målet er en årlig arealvgift, eller ressursavgift.

Havnestrategien som regjeringen la frem i januar vil bli gjennomgått, og spesielt tematikken knyttet til fiskerihavner er sentralt.Er det kommunene som skal eie fiskerihavnene? Statssekreætr Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet kommer for å lytte til innspill fra kystkommunene.

Programmet for årsmøtet finner du her.
Påmelding kan gjøres via denne linken: https://response.questback.com/ks/lxccvduleq/
Er det spørsmål kan du kontakte Petter Wesenberg: petter.wesenberg@ks.no