Det er felleskapet og kommunene som til slutt vil tape om konsesjoner til havs selges billig. Det går frem av et vedtak som NFKK gjorde på sin årssamling for 2022.

Ole Laurits Haugen (bildet) er styreleder i NFKK.

Her følger vedtaket som NFKK gjorde den 1. april:

Nettverk fjord- og kystkommuner advarer mot billigsalg av konsesjoner til havs

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) advarer sterkt mot billigsalg av konsesjoner til havs. Dette vil fort medføre en utvikling der det blir mindre aktuelt å kjøpe økt produksjonskapasitet innaskjærs, og derav gi mindre proveny igjen til felleskapet og kommunene.

I tillegg vil slike konsesjoner lett føre til en utvikling som gir færre arbeidsplasser i de norske kystkommunene.

Vederlag som skal betales for slike konsesjoner, må for øvrig også tilgodeses kommunene fordi slike konsesjoner vil gi mindre vekst og vederlag i form av salg av økt produksjonskapasitet innaskjærs.

NFKK er skeptisk til å gi store incitament som gir utflytting til havs, og antakelig i neste omgang utflagging. Det må heller rigges ordninger som fremmer utvikling som ivaretar de norske naturgitte fortrinnene, og det betyr å sikre bærekraftig vekst basert på dette.