Havbrukskommunene skal fremme alt som trengs for å sikre levedyktige kystsamfunn og blå vekst. Derfor må de få en økt andel av inntektene fra havbruksfondet. NFKK fattet vedtak på sin årssamling for 2022.

Her følger vedtaket som NFKK gjorde den 1. april:

Kommunenes andel av havbruksfondet må økes!

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) ber Regjeringen snarest øke kommunesektorens andel av inntektene fra fondet slik det er nedfelt i Hurdals-plattformen.

NFKK krever at kommunesektorens andel av havbruksfondet må tilbakeføres til den fordelingen som lå til grunn da havbruksfondet ble opprettet.

Dette begrunner vi med henvisning til de utfordringer og muligheter kystkommunene står overfor i dag og i tiden fremover. For å kunne bidra til å realisere regjeringens ambisjoner om blå vekst, vil det ikke bare være tilstrekkelig at kommuner legger til rette for nye arealer for akvakultur og god sameksistens langs kysten gjennom regional- og kommunal planlegging i sjø. Det vil være helt avgjørende å se sjø og land i sammenheng. Dette fordi levende kystsamfunn og blå vekst også fordrer infrastruktur i form av veier, havner, høyhastighetsbredbånd og energi, så vel som boliger og attraktive og innovative kystsamfunn.

Derfor trenger havbrukskommunene ressurser og kapasitet til å omsette en integrert og helhetlig planlegging i praksis.

(Foto: Akva Group)