Vi får en del spørsmål om havbruksfondet. Hvor mye kan den enkelte kommune forvente å få utbetalt osv. Vi har kontakt med fiskeridirektoratet som nå jobber med disse spørsmålene. Så snart resultatet foreligger blir medlemmene våre informert.

Hvordan fungerer havbruksfondet? Vi har laget en presentasjon som forklarer hvordan havbruksfondet fungerer. Håper den kan bidra til å forstå prinsippene om fordeling på en grei måte.