Det er nå klart at landet får en flertallsregjering. Partienes organer har godkjent regjeringsplattformen.

Det har over flere måneder vært knyttet stor spenning til om KrF ville klare å bli enige med regjeringen om en felles plattform.

Havbruksfondet

Erklæringen viser til at Havbruksfondet skal stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen.

Vi i NFKK mener at en stabil og forutsigbar andel av verdiskapingen som skjer innenfor grunnlinjen – det som oppfattes som den kommunale sjøallmenningen, skal tilføres vertskommunene.

Vi arbeidet lenge for å få på plass Havbruksfondet og er svært fornøyde med at regjeringen slår fast at fondet skal bestå.

Vi mener dog at kommunene må sikres inntekter også når det ikke er vekst i næringen.

Konsesjonspolitikken

Vi er skuffet over at erklæringen ikke nevner at konsesjonspolitikken bør legges om. Vi ønsker en utredning av hjemfall og «fra eie til leie» av konsesjonsrettigheter og lokaliteter. Vederlag for leie må, i all hovedsak, tilfalle kommunene der dette gjelder lokaliteter innenfor grunnlinjen. Tilsvarende må det tilfalle staten når det gjelder lokaliteter utenfor grunnlinjen.