Hammerfest kommune er nytt medlem i Nettverk fjord- og kystkommuner og blir med det medlem nummer 52 i nettverket. Hammerfest har 10060 innbygger og kommune kan titulere seg som verdens nordligste by. Ordfører er Alf E. Jakobsen fra Arbeiderparitet.

Hammerfest er sammen med Vardø også Nord-Norges eldste by og fikk byrettigheter 17. juli 1789. Bosettingen tok til allerede i årene mellom 1250 og 1350, men det er funnet spor etter mennesker ennå lengre tilbake i tid.

Hammerfest har en interessant historie med pomorhandel, ishavsfangst, fiske og fiskeindustri. Til tross for orkaner og bybranner har byen gang på gang reist seg som en fugl Fønix. Det sies at Hammerfest har sjel, og at det er en plass det er lett å bli glad i. Kommunen består av sentrumsområdene som omkranser havna, og av spennende og livskraftige bygder som Forsøl, Hønseby, Akkarfjord, Kårhamn og Sandøybotn.

Fiske, fiskeindustri og oppdrett er viktige primærnæringer for oss, men gjennom Snøhvitprosjektet på Melkøya er petroleumsvirksomheten for alvor kommet til Hammerfest, Finnmark og Barentshavet. Dette medfører spennende kompetansearbeidsplasser, betydelige ringvirkninger og store utviklingsmuligheter. Ikke bare for Hammerfest, men for hele regionen. Samtidig ser jeg som ordførere med glede at fisk og petroleum «går hånd i hånd» og gjør Hammerfest til et mer robust samfunn med varierte arbeidsplasser.