NSL mener arealavgiften åpner opp for en svært uheldig dobbeltbeskatning. Det faller på sin egen urimelighet, mener Ole L. Haugen, Styreleder i NFKK.

Styreleder i NFKK, Ole L. Haugen reagerer meget sterkt på forrige ukes pressemelding fra NSL om arealavgift.
Jeg reagerer meget sterkt på det som her framføres av argumentasjon fra NSL og Frode Reppe. Jeg tror noen må fortelle Frode Reppe at han ikke framstår som særlig troverdig og velov

erveid med sine uttalelser. Heller ikke denne gangen, sier Haugen.

Ole L. Haugen, leder NFKK

Å slå om seg på denne måten gavner ikke næringa, nei tvert imot. Næringa trenger venner, og de kan ikke finne noen bedre enn kommunene. Mange kloke oppdretter har innsett det, og erfarne rådgivere har gitt næringa et klart råd om ikke bare å støtte, men faktisk be om en arealavgift eller en «ressursrente som bringes tilbake til kommunene og lokalsamfunnene».

Dobbeltbeskatning

Å kalle det dobbeltbeskatning osv. faller på sin egen urimelighet, ja det er en totalt grunnløs påstand. Avgiftstørrelsen det er snakk om tilsvarer omlag den avgiftslettelsen næringa har fått gjennom den reduserte eksportavgifta med 0,45%, hverken særlig mer eller mindre. I tillegg er den så viselig innrettet at den ikke skal gjelde bearbeidet laks, det vil si man ønsker ikke en slik avgift på det som bidrar til innenlands merverdi.
Mange selskaper har ansatt dyktige folk med såkalt ansvar for samfunnskontakt. Så også har organisasjonene. Hvis de gjør jobben sin, og de får lov til å gjøre jobben sin, så kan det være et viktig bidrag til å forbedre forholdene til omverden og lokalsamfunnene. Men da må det ikke skje på en måte som herr Reppe står for; store ord og sterke påstander, som i beste fall egner seg for selvbildet for de som vil framstå som «høy og mørk», men lite tillitvekkende og troverdig i forhold til omverden, sier Ole.L Haugen.

 

Les også: Logisk med en arealavgift av medlem og ordfører Petter Pedersen, Gildeskål kommune.