NFKK har gitt høringsinnspill på rapporten fra utvalget for grønn verdiskaping og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge (foto: iStock). 

Utvalgets mandat har vært å vurdere mulighetene for grønn omstilling og fremtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien. Rapporten ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 8. mars 2022.

Les NFKKs høringsinnspill her…