Geir- Inge Sivertsen fra Senja tar over som fiskeri- og sjømatminister. Daglig leder Anna Ljunggren var på slottsplassen og gratulerte den nyutnevnte statsråden.

-For Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) som jobber for å bedre rammevilkårene til kommunene langs kysten er det viktig å ha et godt forhold til fiskeri- og sjømatministeren.  Det vil bli svært spennende å se hvordan regjeringen følger opp høringsrunden på Havbrukskatteutvalget, sier Ljunggren.

-Stortinget har vedtatt at saken om hvordan oppdrettskommunene skal få en større andel av verdiskapningen skal behandles i Stortinget denne våren. Selv om utredningen ligger i finansdepartementet, vil fiskeri- og sjømatministeren ha en helst sentral rolle, avslutter Ljunggren.