Få kommuner har i samme grad som Gratangen, tilknytning til fjellet og havet. Navnet Gratangen er da også sammensatt av ordene stein og fjord/fjell og hav. Det er flere høge, spisse fjellformasjoner i kommunen. Gratangsværingen har gjennom generasjoner søkt si næring på havet, ikke minst på ishavet.Gratangen kommune har 1150 innbyggere og kommunestyret ledes av ordfører Ronny Grindstein fra Senterpartiet.