Det er god oppslutning om medlemsmøtet til NFKK på Radisson BLU hotellet på Gardermoen 23. oktober. Det har forøvrig blitt en endring i programmet. I stedet for Else May Botten deltar Lillian Hansen fra Arbeiderpartiet. Hun sitter også i næringskomiteen.

Målet med medlemsmøtet er å få frem hva som skal til for å løfte debatten om arealavgiften. Programmet for medlemsmøtet ser etter endringen slik ut:

15.30 Velkommen v/ Ole L. Haugen, leder av NFKK

15.45 Hvorfor er arealavgiften viktig for kommunene v/ Kjetil Hestad, ordfører Tysnes kommune

16.15 Arealavgiften som kommunal inntekt v/stortingsrepresentant Lillian Hansen, Ap

17.45 Pause

18.00 Viktig med kontroll over eget sjøområde for kystkommunene v/ stortingsrepresentant Elisabeth R. Nørve, H

18.30 Hva gjør vi videre? v/ Ole L. Haugen

19.00 Avslutning