NFKK har levert høringssvar til Havbruksutvalget.

Utvalget ledes av forskningsdirektør Linda Nøstbakken og skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden.

NFKK har blant annet bedt utvalget om å se nærmere på følgende:

  • Hvordan systemet kan legge til rette for vekst, eksempelvis ved å vurdere en større økning i grønne produksjonsområder slik at den reduserte produksjonen i røde områder blir kompensert.
  • En styrking av Havbruksfondet i stedet for en generell innføring av statlig grunnrentebeskatning for havbruksnæringen.
  • Arealkonflikter i områder med havbruksaktivitet
  • Vurdere innføring av produksjonsavgift på flere arter, samt på landbaserte og anlegg utenfor grunnlinjen.
  • Utrede konsekvenser av verdifastsettelsen av oppdrettskonsesjoner ervervet før 1998.

NFKK er tydelige på at endringene i verdifastsettelse, og dermed grunnlaget for formueskatten, sterkt vil svekke selskapenes evne til å investere i bærekraftig omstilling og utvikling. Regelverket vil ikke gi likebehandling, fordi det spesielt rammer havbruksselskap med lokalt eierskap. Et uønsket resultat kan føre til en betydelig omstrukturering i form av utsalg eller børsnotering. Det vil svekke evnen og viljen til å bidra til bærekraftig vekst og utvikling av kystsamfunnene.

Hele forslaget om ny verdifastsettelse på oppdrettskonsesjoner beheftes med mye usikkerhet om konsekvenser og likebehandling. NFKK har også i innspillet til Havbruksutvalget bedt om at dette utredes nærmere.

Les NFKKs innspill til Havbruksutvalget


Foto: Vidar Nordli Mathisen / Unsplash