Årsmøtet i NFKK avholdes i Tromsø 27. og 28. mars. Programmet for samlingen er klart og til å delta i debatten innledningsvis kommer Frank Bakke-Jensen fra Næringskomiteen på Stortinget. Else-May Botten skulle vært tilstede, men har måttet melde forfall pga sykdom.

Endelig program for samlingen finner du her.