Nylig fikk Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert rapporten «Fra Land til Sjø» som er resultatet av Else-May Bottens omfattende kampanje langs kysten som startet 10. februar i Oslo.

Administrerende direktør Sturla Henriksen fra Rederiforbundet var til stede under overleveringen og berømmer Else-May Botten for initiativet til kampanjen «Fra Land til Sjø», og han gir anerkjennelse til regjeringen for å sette i gang arbeidet men en strategi for nærskipsfarten. -Jeg oppfatter nå at vi skal fylle denne strategien med konkret innhold og at kampanjen «Fra Land til Sjø» og sluttrapporten vil være med å bidra til nettopp det, fastslår han.
-Sjøtransporten representerer en løsning på Norges utfordringer på samferdselssektoren. Ved å flytte last fra land til sjø vil dette være med på å bidra til en reduksjon slitasje og kapasitetsbehovet på veinettet, redusere utslipp og redusere antall ulykker i trafikken, samt redusere unødige køer og tidskostnader som svekker næringslivets konkurranseevne, sier han.