Forvaltning av marine ressurser

Prosjektet forvaltning av marine ressurser er startet opp igjen og rekrutterer i disse dager kommuner som ønsker å delta. Tvedestrand kommune har vært med som foregangskommune.

Områdebaserte tiltak har lenge vært benyttet som et forvaltningsverktøy ute i våre åpne havområder og det er opparbeidet mye kunnskap om effektene. Inne i fjordene og helt kystnært er også denne type verktøy brukt til å regulere yrkesfiske i en viss utstrekning. Det er også etablert noen få områder hvor adgangen til fritidsfiske etter for eksempel hummer er begrenset.

I fjordene og på kysten vil en utvidet bruk av slike forbuds- og bevaringssoner legge begrensninger på mennesklig aktivitet, det vil si adgangen til å høste av de ville marine ressursene. I tillegg til å ha klare målsettinger med å innføre soner er det viktig å kunne dokumentere i hvilken grad de virker etter hensikten. Å kunne dokumentere hvordan bestandene av enkelte arter endrer seg innenfor sonene sammenlignet med andre områder hvor det ikke gjelder noen restriksjoner er spesielt viktig.

NFKK er kontaktpunkt for kommuner som ønsker å være med i dette prosjektet. Flatanger kommune har meldt sin interesse og det jobbes med ytterligere kommuner i andre økosoner for å kunne kartlegge de marine ressursene bedre langs kysten.