Bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer, som lakseoppdrett, er særlig avhengig av tilrettelegging og aksept i mange perifere lokalsamfunn og vertskommunene på kysten. Veksten som er ønsket, og som har stor nasjonal oppmerksomhet og prioritet, innebærer et gjensidig behov for å redusere sårbarheten og sikre mer attraktive og velfungerende bo- og arbeidsregioner langs kysten. (Foto: Akva Group)

Det er svært viktig at de foreslåtte tiltakene i NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn og NOU 2020:15 Det handler om Norge sees i sammenheng, følges opp og dermed bidrar til utviklingen av nærings- og distriktspolitikk som bidrar til vekst og utvikling for nasjonen i sin helhet.

For å sørge for at distriktene blir velfungerende bo og arbeidsregioner foreslår NFKK fire tiltak.

– Vi må bygge ut gode kommunikasjonstilbud som sikrer større og mer attraktive bo- og arbeidsregioner, herunder billigere ferger som går når de skal. Videre må det utredes nye tiltak for å sikre kompetanse og økt bosetning i distriktene. Her må det tenkes nytt, kan man for eksempel avskrive studielånet til unge voksne som velger å arbeide innenfor yrker der behovet er størst, spør daglig leder Anna Ljunggren

– NFKK har tatt til orde for en massiv satsing på bredbånd dette behovet er tydeliggjort ila 2020, å få innbyggerne på nett er like viktig som det var å bygge ut telekommunikasjon på 60- og 70 tallet. Det siste året har vist oss at du kan ta nærmeste hvilken som helst utdanning fra hvor som helst, dette må i større grad tas i bruk både innenfor videregående opplæring og høyere utdanning, der det er praktisk mulig, sier Ljunggren.

Les NFKKs uttalelse her…