Vi trenger vekst i oppdrett og sjømatnæringen. Men bærekrafthensynet må ligge i bunn og være førende for utviklingen. NFKK har gitt innspill til fem av FNs 17 bærekraftsmål som regjeringen nå skal utarbeide til en norsk handlingsplan.

Norge skal frem til 2030 og 2050 omstille seg i tråd med forpliktelsene i Paris-avtalen. Dette setter krav til nytenkning og nye prioriteringer.

-Omstilling til lavutslippssamfunnet medfører endringer for både by og land. I fjord- og kystkommunene ligger muligheter. Naturressurser som vann, vind og naturlige forutsetninger gitt av Golfstrømmen gjør at fjord- og kystkommunene vil være viktige bidragsytere i den grønne omstillingen vi står overfor, sier daglig leder Anna Ljunggren.

– Både å utrydde sult og sikre livet under vann ligger NFKK nært. Vi ber regjeringen arbeide for rene, rike og produktive hav, som vi kan høste mat av i generasjon etter generasjon. I tillegg fremhever vi viktigheten av et systematisk arbeid, som involverer kystkommuner, for å ivareta sameksistensen mellom næringer langs kysten og i havet, legger hun til.

Videre er det viktig at regjeringen intensiverer arbeidet for å redusere marin forsøpling og ivareta liv under vann.

NFKKs høringssvar om regjeringens handlingsplan for FNs bærekraftsmål

Foto: Ludovic Charlet