NFKK frykter for samferdselstilbudet i distriktene når ferjetilbudet underfinansieres. Vi har derfor organisert et fergeopprop som nå nærmere 50 ordførere har skrevet under på.

Ferjene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene og binder kystsamfunnene sammen med omverden. Svært mange av innbyggerne langs kysten opplever nå en uforholdsmessig økning i fergeprisene. Dette rammer innbyggere i distriktene hardt.

Underfinansiering av den generelle driften av fylkesvegferjene og nye miljøkrav som Stortinget har vedtatt fører til færre avganger og dyrere ferjebilletter. Det blir et redusert tilbud som går utover innbyggere, pendlere og næringslivets verdiskaping langs kysten.

For eksempel har Vestland fylkeskommune en underfinansiering på ca. 380 millioner kroner i 2020, mens Møre og Romsdal og Nordland har en underfinansiering på ca. 200 millioner kroner.

I Møre og Romsdal er det foreslått å øke ferjetakstene med fire takstsoner i forhold til riksregulativet for å dekke litt av underskuddet og opprettholde deler av tilbudet.

I Nordland viser en gjennomgang fra Helgelandsblad at prisøkninga for vanlig personbil på strekninga Lovund- Stokkvågen er på hele 44 prosent.

Nå koster det 521 kroner (uten verdikort) å ta med bilen på ferga. Tur/retur, pluss et par passasjerer, er man fort oppe i over 1.600 kroner. Med ferge til Træna er fergeprisen for en vanlig personbil nå på hele 648 kroner én vei.

NFKK forventer at Regjeringen og Stortinget tar bekymringen fra ordførerne på alvor og oppfinansierer bevilgningen til fylkesvegfergene i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Slik ville de sentrale politikerne bidra til å opprettholde et tilbud som sikrer bosetting, sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

Etter at oppropet ble kjent har Nordland fylkeskommune varslet at de vil skru ned fergeprisene. Det er fortsatt uavklart hva de nye takstene vil bli.