Årets statsbudsjett skulle være syretesten for regjeringens distriktspolitikk. — Dessverre kan regjeringens forslag til grunnrentebeskatning på havbruk virke mot sin hensikt og slå svært uheldig ut for Norges verdiskaping og arbeidsplasser og bosetting i distriktene.

Det sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen som også er styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Nettverket består av 78 norske kommuner langs hele den norske kysten som er vertskap for havbruksnæringen.

Etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bare fikk gjort justeringer i den avtroppende regjeringens forslag til budsjett etter valgseieren i fjor, hadde Haugen og NFKK forventet et strategisk budsjett som viste retning og en tydelig prioritering av distriktene.

I dag ble det kjent at neste ukes forslag til statsbudsjett vil omfatte en ny grunnrentebeskatning av havbruk, vind- og vannkraft.

– Typisk nok er det ingen forslag om grunnrentebeskatning av lukrative eiendommer i Oslo og andre sentrale kommuner. Man kan undres over hvorfor, selv om dette er den opprinnelige og klassiske definisjonen av hvordan grunnrente oppstår, sier Ole L. Haugen.

– At regjeringen ser til havbrukssektoren for å innfri andre valgløfter enn å «utvikle hele Norge», samtidig som det er gitt milliardlettelser i skatten fra olje- og gassnæringen, er sterkt bekymringsfullt.

NFKK mener forslaget viser at regjeringen mangler forståelse og vilje til å videreutvikle fremtidsrettede og livskraftige distriktssamfunn.

– Og det er tydelig at altfor mange i sentrale strøk tror at verdiskaping til fordeling er noe som kommer av seg selv. Dette er en meget dårlig dag for distriktene, sier Haugen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet slo i Hurdalsplattformen fast at «tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over». Under overskriften «Vi vil utvikle hele Norge», skriver de: «I hele Norge vil vi sikre gode tjenester nært folk, flere arbeidsplasser, god infrastruktur og et variert kulturtilbud.» Mange så for seg at det skulle yngle ute i Distrikts-Norge, – med en regjering «for vanlige folk».

Ole L. Haugen mener det i så fall må være «vanlige folk» i større byer.

– Først ble Solberg-regjeringens forslag til endringer i verdifastsettelse av oppdrettstillatelser videreført og forsterket. Så kom innspillet fra Inntektssystemutvalget, som vil drive utjevning med inntekter fra distriktsnæringer – noe som flytter penger fra små til store kommuner. Og nå foreslås en kraftig beskatning av blant annet havbruksnæringen.

– Dette vil være et direkte angrep på arbeidsplasser i distriktene, og dessuten være konkurransevridende i favør oppdrett i andre land. I ytterste konsekvens vil det medføre at ambisjonene om mer havbruk i Norge snus til det motsatte – nemlig utflagging og tap av arbeidsplasser. Et minstekrav må være at forslaget blir grundig konsekvensutredet, sier Haugen.

Han mener at et forslag til statsbudsjett som går inn for en grunnrenteskatt vil flytte store penger fra fjord- og kystkommuner til statens pengebinge, med en omfordeling mellom by og land som resultat – på bekostning av små lokalsamfunn som sikrer verdiskaping til glede og gavn for hele landet.

– Urolige tider krever forutsigbare rammevilkår. NFKK vil minne regjeringen om at det er stort behov for investeringer i havnæringene for å utvikle dem videre, og for å gjennomføre det grønne skiftet. Den globale konkurransen er tiltagende, og vi ser stadig økte investeringer i lakseproduksjon i andre land, sier Haugen.

Haugen og NFKK mener regjeringen heller skulle ha satset på fjord- og kystkommuner ved å endre fordelingen i Havbruksfondet, slik at kommunene ville sittet igjen med en større andel. Da kunne de vært enda bedre vertskap og tilretteleggere for havnæringene og det vi skal leve av i framtida.

– Med grunnrenteskatten vender regjeringen i stedet ryggen til både kysten og sin egen distriktspolitikk for å hente inn penger til formål i sentrale strøk. Dette er ikke tider for å skape usikkerhet. Dette er tider for å vise ansvarlighet og gi forutsigbarhet til små lokalsamfunn, sier Haugen.