Kjell Olav Gammelsæter blir direktør for nye Norske Havner fra årsskiftet. Det gjør at han må takke for seg som daglig leder i NFKK og gi stafettpinnen videre til Anna Ljunggren.

– Jeg vil takke for det gode samarbeidet og er glad for at han fortsatt vil bistå sekretariatet til NFKK, sier Ole L. Haugen.

– Det er nå klart at Anna Ljunggren tar over som daglig leder fra nyttår. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant for Nordland, og jeg ser frem til et godt samarbeid med henne. Hun er godt kjent med kysten og det er en stor fordel i en slik jobb, fortsetter Haugen.

– Det har vært svært lærerikt, og ikke minst hyggelig, å jobbe tett med ordførere i kyst- og fjordkommunene, sier Gammelsæter.

– Som oppvokst på kysten har det vært spesielt interessant å følge den siste tidens politiske diskusjoner om Havbruksfondet og kommunenes ansvar og kostnad som tilrettelegger for havbruksnæringen. Så det er ikke med lett hjerte jeg gir stafettpinnen videre, men jeg er veldig trygg på at Anna vil gjøre en god jobb for NFKK, avslutter Gammelsæter.

På grunn av økt medlemsmasse øker også sekretariatsfunksjonen til NFKK, fra 25 prosent til 100 prosent. Flere av de ansatte i KS Bedrift vil bistå NFKK i det daglige arbeidet, men det vil bli ledet av Anna Ljunggren.

-Jeg ser frem til å jobbe med ordførere og andre representanter for norske fjord- og kystkommuner. 2019 vil bli et svært spennende år, der det vil bli lagt mange viktige premisser for hvor mye kommunene skal få igjen for aktivitet langs kysten. Jeg ser frem til å være en administrator for nettverket, samtidig som jeg er innstilt på å fronte nettverkets politikk, sier ny daglig leder i NFKK, Anna Ljunggren.