NFKK har utviklet et digitalt tilbud under koronakrisen. Her er daglig leder Anna Ljunggren i vårt «Studio».

I midten av mars satte koronakrisen en stopper for fysiske kurs og seminarer. Dessverre måtte vi avlyse både årsmøtet vårt og høstsamlingen. Dette er viktige arenaer for medlemskommunene i Nettverk fjord- og kystkommuner.

Årsmøtet er naturlig nok en viktig arena for å vedta budsjett, regnskap og handlingsplan, men ikke minst er det en helt sentral møteplass og gir ordførere, varaordførere og kommunedirektører viktig kunnskapspåfyll.

Sekretariat i Samfunnsbedriftene

Vi kastet oss rundt for å gi et digitalt tilbud, og gjennomførte årsmøtet via Zoom i begynnelsen av mai. Videre har vi gjennomført to webinarer på to timer hver.

Gjennom sekretariatsfunksjonene i Samfunnsbedriftene har vi tilgang på både studio og ressurser. Rådgiver Marko Milosevic har med kyndige hender sørget for at den tekniske fremføringen har vært uproblematisk.

Når vi kan møtes fysisk igjen, er det ingen som vet. Frem til da vil vi legge opp til både workshops og webinarer med foredrag.


STUDIO: I våre lokaler i Vika i Oslo har vi bygget om et av møterommene til studio. Bakveggen er en lyskasse hvor man kan henge opp bakgrunnsduker etter hva slags møte eller kurs som skal holdes. Denne gang er det Samfunnsbedriftenes direktør for Arbeidsgiverservice Frode B. Nilssen som gjør seg klar til å snakke til kamera. Rådgiver Marko Milosevic (til venstre) har hånd om den tekniske gjennomføringen.