Mens det selges laks som aldri før, sitter små kystkommuner igjen med småpenger. Det oppdretterne bruker på lokalsamfunnene er frimerke-penger, mener Loppa-ordfører Jan Eirik Jensen (Kystpartiet).Fra Nordkapp til Lindesnes går et belte av oppdrettsanlegg hele veien nedover kysten.Hver time hele døgnet selger Norge laks for 400.000 kroner. Til sammen 17,4 milliarder kroner det siste halvåret.- Det er egentlig gullbarrer som svømmer i de merdene der inne, sier ordføreren i Loppa kommune i Finnmark, Jan Eirik Jensen.

I dag har NRK Nordland oppslag om relasjonen mellom kommunene og oppdrettsnæringen. Hele oppslaget finner du her.