Kategori: Nye medlemmer

Hjelmeland kommune nytt medlem

Hjelmeland kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Nettverket har dermed 56 medlemskommuner og vokser stadig. Veksten i antall medlemmer er viktig i arbeidet for bedre rammevilkår for kystkommunene. Ordfører...

Les mer

Rekrutterer nye kommuner

Havforskningsinstituttet rekrutterer nå kommuner til prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser». Det er seniorrådgiver Torjan Bodvin som er ansvarlig for det videre arbeidet med prosjketet. Tvedestrand...

Les mer

Medlemsvekst i NFKK

NFKK har hatt en god medlemsvekst i første halvår av 2013. Siste kommune som ble medlem er Brønnøy kommune. De er kommune nummer 55 i nettverket og bidrar til å styrke arbeidet til NFKK ytterligere. Se våre medlemmer...

Les mer
Laster