Oppdrettsnæringen har gått med milliardoverskudd i mange år. Nå får endelig kommunene langs kysten betalt for sjøarealene som har gjort lakseeventyret mulig.

Adresseavisen skriver følgende om oppdrettsnæringa 6. juni

Mens andre næringsdrivende må betale leie for lokalene der de driver butikk, har havbruksnæringen hele tiden brukt fellesarealene til sjøs helt gratis. Det blir det nå en slutt på, etter at det i forrige uke ble klart at det er flertall i Stortinget for at oppdretterne må betale en kompensasjon til kommunene der de driver virksomheten sin .

Med støtte fra Ap, Sp, KrF og Venstre, vil SV få vedtatt at næringen skal betale en avgift for hvert kilo fisk som blir eksportert. SV foreslår 25 øre per kilo. For Hitra kommune kan det innebære en inntekt på 10-12 millioner kroner hvert år. Et slikt beløp vil bety mye for skole- og helsesektoren og andre tilbud til fellesskapet.

Folk langs hele kysten vil nyte godt av at oppdrettsnæringen legger igjen litt av overskuddet der produksjonen foregår. Næringen har selvfølgelig gitt vertskommunene gode skatteinntekter i mange år, men enorme beløp har havnet helt andre steder. Lakseoppdretterne hadde en netto fortjeneste på 25 milliarder kroner i fjor.

Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) kalte seg dagens gladeste mann da det ble klart at det er flertall i Stortinget for arealavgiften. Som styreleder i Nettverk for fjord- og kystkommuner har han i åtte år arbeidet for en slik kompensasjon. Ideen ble opprinnelig lansert av tidligere fiskeriminister Helga Pedersen (Ap).

Mange i havbruksnæringen har vært motstandere av avgiften. På lengre sikt tror vi likevel det vil lønne seg for næringen at de betaler mer til fellesskapet. Oppdretterne sliter med laksesykdom, fisk som rømmer og fisk som blir dårlig behandlet . Mange er kritisk til bærekraften i virksomheten, og det har oppstått konflikter med fiskere som er blitt fratatt fiskeplasser når oppdrettsanlegg blir etablert.

Når næringen rydder opp i sin egen bransje og tar større samfunnsansvar ved å betale for sjøområdene der pengene yngler, vil det føre til at oppdrett får bedre omdømme.