Siden starten i 2009 har vi økt medlemstallet fra 20 til over 75 medlemmer. Jo flere vi er, desto bedre og sterkere blir vi. Derfor teller også deres medlemskap.

Medlemskap i NFKK baserer seg på et grunnbeløp på kr. 10.000,- pluss kr. 2,- pr. innbygger, denne summen vil ikke overstige kr. 40.000,-. I 2018 kommer det en tilleggskontingent på 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk utbetalt fra Havbruksfondet i 2017. I 2019 vil tilleggskontingent bli 0,2% av utbetalingen fra Havbruksfondet i 2018. Har du spørsmål om medlemskap, send mail til Anna Ljunggren eller ring henne på 909 26 083.

Innmelding