Medlemskontingent er som følger:

Kommuner med inntil 2000 innbyggere – NOK 25.000

Kommuner med mellom 2001 og 5000 innbyggere – NOK 30.000

Kommuner med mellom 5001 og 7500 innbyggere – NOK 35.000

Kommuner med mellom 7501 og 10000 innbyggere – NOK 40.000

Kommuner med over 10000 innbyggere – NOK 45.000

Årlige endringer i medlemskontingenten justeres med virkning fra 1. mai hvert år sammenfallende med utvikling i grunnbeløpet folketrygden (G).

For å melde dere inn vennligst kopier og fyll inn spørsmålene. Sendes på e-post til nico@samfunnsbedriftene.no

Kommune:

Antall inbyggere pr 1. januar inneværende år:

Adresse:

Postnummer og -sted:

Kontaktperson:

Tittel:

Telefonnummer:

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:

Ønsket faktureringsmetode (E-post / EHF):