Siden starten i 2009 har vi økt medlemstallet fra 20 til over 75 medlemmer. Til flere vi er, til bedre og sterkere blir vi! Derfor teller også deres medlemskap!

Medlemskap i NFKK baserer seg på et grunnbeløp på kr. 10.000,- pluss kr. 2,- pr. innbygger, denne summen vil ikke overstige kr. 40.000,-. I 2018 kommer det en tilleggskontingent på 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk utbetalt fra Havbruksfondet i 2017. I 2019 vil tilleggskontingent bli 0,2% av utbetalingen fra Havbruksfondet i 2018. Har du spørsmål om medlemskap, kontakt Kjell-Olav Gammelsæter på e-post Kjell-Olav.Gammelsater@ksbedrift.no eller 413 05 221.

Innmelding