Vi kan alle bidra til å utgjøre en bitte liten forskjell. Husk det. Bli derfor med å ta et tak!

For litt over 50 år siden visste vi ikke hva plast var. Den var kort og godt ikke oppfunnet. I dag vet vi at den har bidratt til å forenkle våre liv, på mange måter. Men nå vet vi også at den er i ferd med å forsøple og ødelegge våre strender og havet – den er kanskje i ferd med å ødelegge vårt aller viktigste matfat.

Og dere kjenner alle skrekkbildene; som har vist oss døde dyr, fugl og fisk- bokstavelig talt med magen full av plast. Men de langsiktige konsekvensene er det nok dessverre våre barn og barnebarn som vil merke. Vi vet i dag at plasten brytes ned til såkalt mikroplast – til ørsmå partikler, og vi vet at dette tas opp i næringskjeden, som vi er på toppen av, først via mikroalger og dyreplankton. Og forsetter vår bruk og kast, fortsetter denne forsøplingen, så hevdes det at om nye 50 år så er det mer plast enn fisk i havet.

Vi må kunne være enige om at denne utviklingen kan ikke fortsette, og vi vet at vi alle må være med å ta et ansvar. Fordi vi kan utgjøre, hver for oss, en bitte liten, men positiv forskjell.