Anna Ljunggren blir organisasjonssjef i Arbeiderpartiet og har derfor sendt stafettpinnen som daglig leder i NFKK videre til Bernt Lind-Aaby.

–  Jeg vil takke for det gode samarbeidet og innsatsen Anna har lagt ned for å utvikle nettverket og fronte NFKK som kystens viktigste stemme i hovedstaden, sier Ole L. Haugen.

–  Bernt Lind-Aaby har nå tatt over som daglig leder. Han har vært en viktig del av sekretariatet over flere år og er derfor godt kjent med både medlemskommunene og sakene nettverket jobber med, fortsetter Haugen.

– Jeg har trivdes veldig godt i jobben som daglig leder. Det har vært givende å fronte kystens sak i hovedstaden og ikke minst har det vært veldig kjekt å jobbe tett med ordførerne langs kysten, sier Anna Ljunggren.

– Som nordlending er jeg opptatt av attraktive lokalsamfunn lang hele kysten, derfor har det vært svært interessant å være involvert i sakene som nettopp kan bidra til det. Så det er ikke med lett hjerte jeg gir stafettpinnen videre, men jeg er veldig trygg på at Bernt vil gjøre en utmerket jobb for NFKK, avslutter Ljunggren.

Sekretariatsfunksjonen til NFKK ligger i dag til arbeidsgiver og interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene. Flere av de ansatte i Samfunnsbedriftene vil bistå NFKK i det daglige arbeidet under ledelse av Bernt Lind-Aaby.

– Jeg ser frem til å ta et større ansvar for nettverket, og jobbe tettere med ordførere og andre representanter for norske fjord- og kystkommuner. Selv om nettverket har fått store gjennomslag de siste årene, er det fortsatt mange saker som er viktige for utviklingen av sterke lokalsamfunn langs kysten. Jeg ser frem til å være en administrator for nettverket, samtidig som jeg er innstilt på å fronte nettverkets politikk, sier ny daglig leder i NFKK, Bernt Lind-Aaby.