Listen over politikere som deltar på medlemsmøtet til NFKK 25. og 26. november er sjeldent sterk. Fra Næringsdepartementet møter statssekretær for fiskeriministeren, Amund Ringdal. Han kommer opprinnelig fra Austevoll og kjenner godt til kystkommunenes rammevilkår og er sentral i arbeidet med statsbudsjettet for 2014. NFKK er derfor spent på hva han har av nyheter om kommunenes andel av konsesjonsavgiften og et videre arbeid med arealavgift.

Fra Stortinget har vi så langt fått bekreftet at leder av kommunalkomiteen, Helge Andre Njåstad kommer. Fra næringskomitteen møter Frank Bakke-Jensen fra Høyre, Pål Farstad fra Venstre og Else May Botten fra Arbeiderpartiet. Vi venter tilbakemelding fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.
Dette er et sterkt politikerpanel og bekrefter at NFKK og kystkommunene er på den politiske agendaen i høst.
Det er lov å spørrse om vi kanskje får noen avklaringer i møtet?

For kystkommunene er det også viktig at næringen er tilstede. Næringens involvering er viktig for å finne bærekraftige løsninger som både kommunene og næringen kan være tilfreds med over tid.

Om du ikke har meldt deg på medlemsmøtet ennå er det bare å sende en e-post til Petter Wesenberg: petter.wesenberg@ks.no innen 4. november.

Programmet for medlemsmøtet.