Etter at flere av våre medlemmer har bedt om en avklaring om hvorvidt nabokommuner kan kreve midler fra Havbruksfondet, fordi noe av lokalitetene krysser kommunegrensene, har Fiskeridirektoratet kommet med en klargjøring.

Se følgende oppslag fra Fiskeridirektoratet:

www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/1218/Anleggets-midtpunkt-bestemmer-kommunetilhoerighet

www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet/Lokaliteters-kommunetilhoerighet-utbetaling