Havbruksnæringene trenger distriktene

Oppdrettsnæringen og havbrukskommunene er gjensidig avhengig av hverandre. Når Sjømat Norge nå...

Les mer