Forfatter: NFKK

Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Nofima har utgitt en rapport om kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet. Rapporten gir et innblikk i kommunenes endrede holdninger til oppdrett i sin kystsone og i hvilken grad økonomiske parametre inngår i kommunenes...

Les mer

Bli medlem