Forfatter: NFKK

Fra land til sjø

Nylig fikk Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert rapporten «Fra Land til Sjø» som er resultatet av Else-May Bottens omfattende kampanje langs kysten...

Les mer

Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Nofima har utgitt en rapport om kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet. Rapporten gir et innblikk i kommunenes endrede holdninger til oppdrett i sin kystsone og i hvilken grad økonomiske parametre inngår i kommunenes...

Les mer