Fiskeridirektoratet opplyser at auksjon på nye akvakulturtillatelser vi skje 18. juni i år. Tildelingen er en del av kapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser.

Du kan lese mer om forventningene til inntekter i RNB her.

Du kan lese mer om auksjonen her