NFKK avholder årsmøte i Tromsø 27. – 28. mars 2014 på Rica Ishavs hotel. Ordføreren i Tromsø åpner møtet og FHL kommer for å diskutere alternative løsninger med NFKK når det gjelder arealavgift. Vi får i tillegg høre mer om prosjektet Marin forvaltning.

Påmelding til årsmøtet gjøres til Petter Wesenberg: petter.wesenberg@ks.no innen 12. mars. Invitasjon og program sendes per e-post til den enkelte medlemskommune. Om det er andre kommuner som ønsker å delta er de velkommen til det.