På årsmøtet til NFKK 5. april ble Ole Laurits Haugen gjenvalgt som leder. Ruth Eriksen, Sveio kommune, ble valgt som nestleder.

Ellers ble følgende valgt til styret:

  • Steinar Aspli, Nærøy kommune, (Gjenvalgt)
  • Ingrid O. Rangønes, Averøy kommune (Ny)
  • Roger Osen, Smøla kommune, (Ny)
  • Jan Dukene, Tvedestrand kommune, (Gjenvalgt)
  • Monica Nielsen, Alta kommune, (Ny)

Varamedlemmer:

  • Steinar Halvorsen, Loppa kommune (Ny)
  • Mona Pedersen, Karlsøy kommune (Ny)
  • Halvard Oppedal, Gulen kommune (Gjenvalgt)

Til valgkomite ble Ingunn Oldervik Golmen (Aure) (leder), Arnt frode Jensen (Herøy N) og Børge Haugetun (Øygarden) valgt.

Presentasjoner fra årssamlingen

Villaks og rene fjorder – Naturvernforbundet
Overføring av gods fra veg til sjø – Kystverket
Høringsforslag – revidert inntektssystem – KS
Skjerstadfjorden, kunnskapsbasert regional kystsoneplan – Naturvernforbundet
Framtiden til fiskeindustrien og havbruksnæringen i Norge – Nordea
En moderne sjømatpolitikk for kommunene – Nærings-og fiskeridepartementet