– Årets utbetaling ble for de fleste langt bedre enn forventet. Det er NFKK godt fornøyd med. Vertskommunene bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for næringen. Da er det også naturlig at vi får en rimelig andel av avkastningen, sier Ole L. Haugen, styreleder i NFKK.

Denne uken betaler Fiskeridirektoratet ut midlene fra Havbruksfondet for 2019. Fondet ble etablert i 2016 med hensikt å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrett.

I alt 458,5 millioner kroner skal fordeles i år.

– Bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og utvikling av lokalt næringsliv er gjensidig avhengige av hverandre for å sikre attraktive, velfungerende og sterke bo- og arbeidsmarkeder. Utbetaling fra Havbruksfondet er viktig for en videre utvikling av havbruksnæringen, sier Anna Ljunggren, daglig leder i Nettverk Fjord- og Kystkommuner.

Kystkommunene som har avsatt areal til oppdrett får i underkant av 450 millioner kroner av fondet, mens fylkeskommunene får overført vel 9 millioner kroner.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

I år blir det for første gang fordelt midler til kommunene der det er klarert ny lokalitetsbiomasse siste to år, enten i form av helt nye lokaliteter eller gjennom å tillate utvidelse av eksisterende.

– En selvfølge at de får en kompensasjon

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre.

– Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap

– Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring i distriktene og langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og ikke minst med å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår, sier Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen fra Frp.

Les mer om utdelingen og se hva de ulike kommunene får for å legge tilrette for oppdrett her….