– Jeg konstaterer at vi får rekordutbetaling fra havbruksfondet. Tilleggsbevilgningen fra regjeringen betyr at kommuner og fylkeskommuner nå får 80% av det som ble totale inntekter fra årets salg av konsesjonskapasitet, sier styreleder Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner

Over 3 milliarder kroner utbetales snart til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og -fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år.

Regjeringen har foreslått å øke overføringen med 800 millioner kroner. Om Stortinget gir sin tilslutning vil regjeringa utbetale over 3 milliarder kroner; den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– På vegne av kysten så må det dermed være tillatt å si seg godt fornøyd fortsetter Haugen

–  Så får vi håpe at dette også gir grunn til å være optimistisk for fortsettelsen, da slik at også forslaget om grunnrentebeskatning blir endret slik at det sikrer arbeidsplassene i og utviklingsmulighetene for havbruksnæringa, avslutter Haugen.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.

Hva hver enkelt kommune får utbetalt finner dere her ..