Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Venstre varsler omkamp for å få innført arealavgift for oppdrettsnæringa. Partiet regner med å ha et stortingsflertall med seg i å tvinge fiskeriministeren til retrett.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) slo tirsdag fast at det ikke er aktuelt å innføre en arealavgift for oppdrettsnæringa.

– Vi ønsker ikke å øke avgiftstrykket for en av våre viktigste og sterkt konkurranseutsatte næringer. Oppdrett er ikke en melkeku man bare kan legge nye avgifter på og håpe det går bra, sa Aspaker til NTB i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Arrogant

Signalene provoserte ikke bare de 57 ordførere i Nettverk fjord og kystkommuner, som kalte Aspaker arrogant, men også regjeringens støtteparti Venstre. Næringspolitisk talsmann Pål Farstad varsler nå
omkamp om avgiften som skal gi kommunene årlige inntekter for oppdrettsnæringens bruk av sjøareal.

– Nå må vi sette foten ned. Det er et flertall på Stortinget bestående av Ap, Sp, KrF og Venstre som klart har sagt at de ønsker en arealavgift på oppdrett. Det kan vi få gjennom enten i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett eller i stortingsbehandlingen av havbruksmeldingen, sier Farstad til NTB.

Utålmodig

Han viser til at et flertall i næringskomiteen allerede for halvannet år siden stilte seg positive, og ba om en utredning av arealavgift som «et viktig redskap for at kommunene også skal få sin andel av verdiskapningen».

Flertallet slo seg til ro med at en utredning skulle komme i havbruksmeldinga, men den kom ikke. I stedet kom det et kontant nei fra Aspaker tirsdag.

– Vi kan plassere skapet der det skal stå nå. Hvis ikke regjeringen holder sitt løfte, vil Venstre ta initiativ til å få endret akvakulturloven slik at det kan bli innført en oppdrettsavgift som både er til næringens og kommunenes fordel, sier Farstad til NTB.

Slutter seg til

Komitéleder og næringspolitisk talsmann for Senterpartiet, Geir Pollestad, ga lignende signaler til NTB tirsdag.

– Tanken bak en arealavgift er at de kommunene som har belastningen ved å ha oppdrett, skal få en større del av verdiskapningen. Det er det kun en arealavgift som kan bidra til, sa Pollestad og minnet om at Aspaker ikke har siste ord om arealavgiften.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne, Else May Botten, slutter seg også til kritikken av fiskeriministeren. Hun er skuffet over at regjeringen ikke har utredet arealavgiften.

– Det er første budet for oss, å få en utredning. Men når regjeringen ikke vil det, må vi finne hvilken innretning det skal ha. Jeg går ut fra at flertallet som nå er mot regjeringen, vil kunne finne felles løsninger, sier Botten. (©NTB)

jan.morten.bjornbakk@ntb.no