– Det er all grunn til å frykte for arbeidsplasser på land, både i fiskeforedlingsindustrien og i berørte næringer, nå når slaktebåten «Norwegian Gannet» er satt i drift – og det med støtte fra både Enova og Kystverket. Det sier daglig leder Anna Ljunggren i NFKK.

Det har siden høsten 2018 pågått en kontinuerlig diskusjon om Hav Lines slaktebåt. Båten skal frakte laks direkte fra merdene i Norge, til Hirtshals i Danmark, hvor fisken skal pakkes og sendes ut til markedene.

I regjeringserklæringen ble det slått fast at såkalt produksjonsfisk skal sortere i Norge, samt slaktes og bearbeides her. Før jul stoppet regjeringen rederiet Hav Line fra å eksportere og slakte slik produksjonsfisk i Danmark.

Rederiet har foreløpig fått rettslig lov til å eksportere og sortere fisken i utlandet. Mye tyder på at myndighetene vil anke den midlertidige tillatelsen.

Færre trailere, men ikke minst færre arbeidsplasser

-Hav Line-sjefen skryter av hvor mange færre trailere det blir på veiene med en fullastet «Norwegian Gannet». Men det han glemmer å si er hvor mange færre arbeidsplasser det blir på land, påpeker Anna Ljunggren.

Båten vil ha et personell på 100 personer fordelt på to skift. Ett skift består av personell på 45-50 stykker. I tillegg vil selskapet ha noen ansatte på land i Danmark og i Norge.

-NFKK er selvfølgelig positive til færre trailere på norske veier, men vi mener at dette kan løses på en bedre måte enn å flytte arbeidsplasser til sjøs eller til utlandet, fortsetter Ljunggren.

Nye arbeidsplasser i Danmark

I november 2018 uttalte daglig leder i Hardanger Fiskeforedling, Knut Roger Sivertsen: «Denne båten tar fisken rett ut av merdene og til utlandet. Det skaper mange nye arbeidsplasser i Danmark, men knapt noen i Norge. Ikke bare kan denne konkurransen gå ut over de som arbeider med fiskeforedling i Norge, det får også ringvirkninger fordi foredlingsvirksomhetene kjøper varer og tjenester fra andre bransjer i Norge».

I februar i år sa Roald Jensen, hovedtillitsvalgt på Mowi Ryfisk og styremedlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), noe det er verd å merke seg: «Det er ikke mange slike skip som trengs før hele fiskeindustrien på land er borte».

Jensen mener videre at mange arbeidsplasser ved norske lakseslakterier vil forsvinne hvis båter som «Norwegian Gannet» blir en suksess.

Grunn til bekymring

-Vi mener det er verd å lytte til Sivertsen og Jensen, fortsetter Ljunggren, og legger til: -Fremtiden til landbaserte slakteri står i fare hvis Hav Lines slaktebåt blir en suksess, og flere selskap investerer i slike. Det er grunn til å være bekymret for fremtiden til landbaserte slakterier hvis slike slaktebåter blir normalen.

Myndighetene har gitt båten mange millioner i støtte, men med utgangspunkt at produksjonsfisken skulle føres til Norge.

-Dersom ENOVA og Kystverket skal gi støtte til slike prosjekter, så bør de i mye større grad, og på måter som er forenlige med EØS-avtalen, stille krav om aktivitet i Norge, avslutter Ljunggren.

(Foto: Cavernia)