Ap vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Ap avklarer et viktig prinsipp og standpunkt, mener NFKK.

Jonas Gahr Støre og Ingrid Heggø avviser på en pressekonferanse i Bodø i dag, Frp/H-regjeringens forslag til endringer i pliktsystemet for torsketrålerne.

– Arbeiderpartiet tar skarpt avstand fra Frp/H-regjeringens forslag om å fjerne fisk og arbeidsplasser fra kysten av Nord-Norge. Vi vil satse på naturressursene, ikke avvikle, selge eller privatisere dem, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Dette mener lederen i NFKK om saken

– Her synes jeg Arbeiderpartiet avklarer et viktig prinsipp og standpunkt. Viktig fordi det sier noe om at naturressursene tilhører fellesskapet og lokalsamfunnene, og viktig fordi det avklarer ambisjoner om å øke verdiskapingen og bearbeidingen av fisk i Norge og på kysten. Når det videre sies at man ikke vil selge eller privatisere naturressursene, så må også det ha konsekvenser i forhold til den kommunale sjøallmenningen, der det i praksis er blitt slik at attraktive arealer er privatisert til oppdrettsvirksomhet, og da uten at lokalsamfunnene og derav vertskommunene får betalt for det. Vi tør nå ta dette som et tydelig signal fra arbeiderpartiet om at man nå har forstått dette, og derav vil imøtekomme NFKK’s mangeårige krav om en rettmessig andel av verdiskapingen som skjer i oppdrettsnæringa, gjennom en avgift som går til kommunene, kommenterer Ole L. Haugen, styreleder i NFKK.

Les pressemeldingen her.