På landsmøtet til Arbeiderparitet i helgen ble det vedtatt at partiet går inn for en årlig arealavgift til kommunene. Dette er et viktig utgangspunkt før behandlingen av havbruksmeldingen i Stortinget.

Vedtaket:
«Vi mener også det er rimelig at vertskommunene får insentiver for å stille areal til disposisjon for havbruksnæringen, og mener at det må åpnes for å innføre en årlig arealavgift til kommunene.»

Hele uttalelsen om sjømatpolitikk kan du lese her.