Ordfører Amund Hellesø fra Nærøysund kommune i Trøndelag overtar styreledervervet i Nettverk for fjord og kystkommuner etter Ole L. Haugen, ordfører på Hitra.

NFKK ble startet opp i 2009 med formål å sikre at kommunene skulle sitte igjen med mer av verdiene som ble skapt av havbruksnæringen. Hellesø tar nå over etter Haugen som har ledet NFKK siden oppstarten.

– NFKK har, under Haugens ledelse, blitt kysten viktigste stemme. Med fjord- og kystkommunenes utfordringer er nettverket viktigere enn noen gang. Vi skal fortsatt være en tydelig stemme for kystens interesser, fra Lindesnes til Nordkapp sier Hellesø.

På årsmøte ble også nettverkets arbeidsplan for den kommende perioden vedtatt. Viktige arbeidsområder for nettverket er blant annet forvaltning, regulering og verdiskaping knyttet til havets og kystens ressurser, samferdsel og rent hav.

– Norge har vokst opp fra havet, og vår fremtidige velstand vil fortsatt være i tett tilknytning til hvordan vi utnytter mulighetene i havrommet. Fjord- og kystkommunene er med andre ord i sentrum i den videre utviklingen av landet. Uten sterke kystsamfunn vil det være vanskelig å utnytte disse muligheten, fortsetter Hellesø.

– Samferdselsinvesteringene i kystinfrastruktur har i alt for lang tid vært nedprioritert. Skal vi ha noen til høste av ressursene og skape verdiene på kysten av Norge, må regjeringen prioritere dette i det pågående NTP-arbeidet, det forventer kysten av en AP/SP regjering sier Hellesø.

Havbruksbeskatning har den siste tiden stått høyt på agendaen. Nettverket har vært tydelig på at denne viktige næringen med tilhørende politiske målsettinger, krever forutsigbare rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og mer bearbeiding innenlands.

– Havbruk er en av de viktigste næringene langs kysten. Og potensiale for vekst er stort. Men det fordrer at rammebetingelsene stimulerer til bærekraftig vekst, og mer bearbeiding innenlands. Dette skal nettverket jobbe for at blir en realitet, sier Hellesø.

– Grunnrenteskatteforslaget har skapt stor usikkerhet langs kysten, og nettverket er skuffet over prosessen og manglende konsekvensutredning. Skal dette fortsatt være en fremtidsnæring for kysten og landet, må det skapes en forutsigbarhet gjennom et bredt politisk forlik i Stortinget, sier Hellesø.

Nettverket har i dag 80 medlemmer, og medlemskommunene er vertskap for over to tredjedeler av all oppdrettsproduksjon i Norge.

– NFKK vokser og flere ser det gode arbeidet som er lagt ned over tid. Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og ser frem til å jobbe godt for en fremtidig utvikling av kysten, avslutter Hellesø.

Foto: Nærøysund Kommune