Laksenæringen har sammen med kystkommunene utarbeidet et felles forslag til fordeling av inntektene fra det nye statlige Havbruksfondet. Både næring og kystkommuner ønsker at alle pengene skal gå til kommuner og fylker som er vertskap og legger til rette for havbruk.

Les pressemeldingen fra NFKK her
Les høringsuttalelsen fra NFKK og Sjømat Norge her