Alle artikler

Nettverk fjord- og kystkommuner har fått nye nettsider

Vi synes medlemmene våre fortjener en god nettside, så nå presenterer vi nfkk.no. Målet har vært å lage en side som er lettere å bruke, også på mobil og andre mobile flater. Vi har også lagt vekt på å få frem nyheter på en god måte,  presentere medlemmene og gi...

les mer

SV lanserer nytt forslag til produksjonsvederlag

SV har lansert et nytt forslag til produksjonvederlag til vertskommuner for oppdrett. I forslaget går det frem at de ønsker avgiften innført senest 1. juli 2019. Skal en tro politikerne som deltok på årsmøtet til NFKK 5. april er det nå et bredt flertall for en slik...

les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner. 31. januar gikk fristen ut for å søke om 2 prosent vekst i grønne produksjonsområder. De endelige tallene fra Fiskeridirektoratet viser at 47 oppdrettsselskap har søkt om 7 897 tonn...

les mer

Stortinget må sikre stabile inntekter til oppdrettskommunene

Pressemelding: Nettverk fjord og kystkommuner ber om at Stortinget gjennom arbeidet med statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni i år, og dermed sikrer varige og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrettsnæringen. NFKK, som er samlet til høstmøte,...

les mer

Nytt medlem i NFKK

Vi gratulerer Suldal kommune med medlemskap i nettverket. Suldal kommune tilhører distriktet Ryfylke, nordøst i Rogaland. Kommunen har snaue 4000 innbyggere og er den største kommunen i Rogaland sett i forhold til utstrekning. Suldal er en av de store kraftkommunene i...

les mer

Miljøfond mot marin forsøpling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte sammen med handelsorganisasjonen Virke forslaget om plastposeavgift mandag, og presiserte at avgiften ikke er i statlig regi og dermed ikke berører statsbudsjettet. Bransjeinitiativet øremerker 50 øre av hvert...

les mer

Produksjonsavgift på laks og ørret er fullt mulig

En ny rapport fra Kontali Analyse viser at det ikke er noe i veien for å raskt innføre en produksjonsavgift på oppdrettsfisk, som betaling for bruken av kommunenes sjøarealer. Det kan bety mange millioner kroner til kommunene som huser oppdrettsnæringen. - Dette er en...

les mer

Villfarelse om avgift

Ja, det er overskriften statssekretær Roy Angelvik bruker på et innlegg i lokalavisa Hitra-Frøya sist fredag den 25. august. De som har lest innlegget skjønner kanskje at det handler om det som har fått betegnelsen «arealavgift». Men det trengs åpenbart en litt...

les mer

Sandberg må vise respekt for Stortinget

Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer. NFKK er overrasket over at...

les mer

Bra for fellesskapet at oppdretterne betaler

Oppdrettsnæringen har gått med milliardoverskudd i mange år. Nå får endelig kommunene langs kysten betalt for sjøarealene som har gjort lakseeventyret mulig. Adresseavisen skriver følgende om oppdrettsnæringa 6. juni Les samme artikkel på adressa.no Mens andre...

les mer

Bli kjent med NFKK – bli medlem i NFKK

NFKK opplever stor medlemsvekst og ser gjerne at flere blir med! Er ikke din kommune medlem i NFKK? Ta en kikk på vår presentasjon og meld dere inn! Presentasjonen må gjerne brukes både til verving, møter i kommunen og til eget bruk. Vi har prøvd å legge vekt på at de...

les mer

Havbruksfondet: Viktig gjennomslag for NFKK

Tirsdag gjorde næringskomiteen på Stortinget et svært viktig vedtak. Flertallet stemte for å innføre en eksportavgift på rund laks og ørret fra 2018! Inntektene skal gå til havbruksfondet og fordeles gjennom det. Med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet samlet alle...

les mer

Klar for oppdrettskamp

Mens regjeringen vil femdoble mengden oppdrettsfisk, setter landets fjerde største oppdrettskommune foten ned. Alta-ordfører Monica Nielsen går i bresjen for et ordføreropprør. Les artikkelen fra Kommunal Rapport her

les mer

Potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort

Fiskeriminister Per Sandberg og stortingerepresentant Trond Giske hold åpningsdebatten under årsmøtet i NFKK 19. april. Debatten bar preg av at det er stortingsvalg til høsten, men begge var klart enige om at potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort....

les mer

Arbeiderpartiet vil gå imot å endre pliktene til trålerne

Ap vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Ap avklarer et viktig prinsipp og standpunkt, mener NFKK. Jonas Gahr Støre og Ingrid Heggø avviser på en pressekonferanse i Bodø i dag,...

les mer

Sandbergs grunnstøting

Per Sandberg har gått på grunn med sitt modige forslag om å droppe leveringsplikten for trålerne sørfra. Opposisjonen har ingen klare tanker om hvordan de vil løse problemene. Når det er valgår og et kystopprør på gang, er det tryggest å sitte stille i båten, skriver...

les mer

Trapper opp kampen mot rømming og resistent lus

Rømming og lus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen i Norge. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming. - Regjeringens strategi mot rømming slår fast at for å redusere genetisk...

les mer

Fem prosent vekst: 63 av omlag 1 000 tillatelser ble benyttet

NFKK er skuffet over resultatet fra MTB-salget. Vi hadde forhåpninger om en større interesse, sier Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, nestleder i NFKK-styret. Onsdag 1. mars gikk fristen ut for å kjøpe 5 prosent ekstra biomasse mot strengere lusegrenser. 63 tillatelser...

les mer

Nye masker i nettverket

NFKK opplever stadig vekst i medlemsmassen. Fjorten nye kommuner har kommet til i 2017. Nå er vi 74 fjord- og kystkommuner i nettverket. Vi er stolte av å presentere våre nyeste medlemmer i NFKK. Er ikke din kommune medlem?  Hamarøy Kommune har et areal på 1 031...

les mer

Ny vekst, stolt historie: Regjeringens havstrategi

Regjeringen har lansert regjeringens havstrategi. Strategiens målsetting er å bidra til størst mulig bærekraftig verdiskapning og sysselsetting. - Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har...

les mer

Lei av å vente på at oppdrettsnæringa skal gi noe tilbake

Oppdrettsnæringa tjener milliarder på eksklusive rettigheter langs hele kysten, men kommunene som legger til rette for næringa, har fått lite tilbake. Hitra-ordfører, Ole L. Haugen leder nettverket for fjord og kystkommuner. Han sier det er slutt på tålmodigheten. -...

les mer

Viktig forslag om nye inntekter til oppdrettskommunene

- SV har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å legge en avgift på 25 øre per produsert kilo oppdrettsfisk. Inntektene skal gå inn i havbruksfondet og fordeles til bl.a. oppdrettskommunene. Dette er et viktig forslag og gode toner for de kommunene som legger til...

les mer

Norge skal bli best på hav

-En arbeidsplass i havbruk gir syv nye. Det sa fiskeriminister Per Sandberg på NFKKs høstsamling den 27. oktober. Ifølge ministeren vil vi om 35 år trolig eksportere mer enn seks ganger så mye sjømat som i dag. -Norges sterkeste fortrinn er samspillet mellom næringen,...

les mer

Nasjonalparkkommunen Sørfold en del av NFKK

Den lille kommunen med det store kulturlivet blir det 62. medlemmet av nettverket. Kulturkommune Sørfold er en kommune i Indre Salten i Nordland. Den grenser i nordvest mot Steigen, i nordøst mot Hamarøy, i sør mot Fauske og i vest/sørvest mot Bodø kommune. I øst...

les mer

Tungtransport involvert i mange trafikkdødsfall

En studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge er blant landene i verden med høyest sikkerhet i trafikken, men i ulykker med tunge kjøretøy har Norge omtrent 35 % flere drepte per innbygger enn gjennomsnittet i Europa. For hver tredje trafikkdrepte i...

les mer

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2016

NFKK har sendt inn synspunkter på to saker til revidert nasjonalbudsjett 2016. Havbruksfondet og rydding av havarerte blåskjellanlegg. Følgende «innspill» er sendt til finanskomiteen, næringskomiteen og kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget 30.05.2016....

les mer

Fjerning av eierløse blåskjellanlegg og flomopprydding

I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen på posten med 12 mill. kroner til fjerning av...

les mer

Vil gi meir til oppdrettskommunar

- Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, sa fiskeriminister Per Sandberg da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 11.mai. Stortinget har bestemt at 80 prosent av vederlaget...

les mer

Vil frata kommunen ansvaret for tildeling av areal

- Å tro at en kommune skal ta et ansvar for nasjonens fremtid ved å tildele areal, som har betydning skattemessig for hele samfunnet, er å forvente for mye. Kommunene er mest opptatt av det som er nærmest, og knapt nok det, sier Lerøys Stig Nilsen. Dette kom frem...

les mer

Masterplan for marin forskning

Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna...

les mer

Høringssvar fra NFKK

NFKK har i dag oversendt sitt høringssvar om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Selv om departementets forslag ikke synes å ramme oppdrettsanlegg direkte, går NFKK imot Finansdepartementets forslag om å unnta produksjonsutstyr og -i...

les mer

Skuffet over at det ikke ble arealavgift til kommunene

Nettverk fjord- og kystkommuner har lenge jobbet for at det skal innføres en arealavgift fra havbruksnæringen til kommunene. NFKK har utarbeidet en modell for dette basert på bruken av den kommunale sjøallmenningen. Modellen var også innrettet slik at den ikke vill...

les mer

Arealavgift: Venstre vil tvinge Aspaker på plass

Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Venstre varsler omkamp for å få innført arealavgift for oppdrettsnæringa. Partiet regner med å ha et stortingsflertall med seg i å tvinge fiskeriministeren til retrett. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) slo tirsdag fast at...

les mer

Pressemelding: Regjeringen går imot stortingsflertallet

Arealavgift fra havbruksnæringen er en forutsetning for vekst i lakseproduksjonen i kommunenes sjøområder. Det var forventet en innføring av arealavgift i revidert statsbudsjett, slik et flertall på Stortinget har gitt uttrykk for at de ønsker. Det er derfor...

les mer

Utmerkelse til Hitra kommune

Ordfører Ole L.Haugen og Hitra kommune mottok europeisk utmerkelse for godt styresett under Kommunalpolitisk Toppmøte 2015. Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett Det er fjerde gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut...

les mer

Vi ønsker Træna kommune velkommen til NFKK!

Norges eldste fiskevær Træna har meldt seg inn i NFKK. Med sin spesielle geografiske plassering på kanten av storhavet er kommunen særdeles godt egnet til ordinært kystfiske i tillegg til fiskeindustri og fiskeoppdrett. Kommunesenteret med ordfører Per Pedersen ligger...

les mer

Erna, tek du ansvar?

Ole L. Haugen- Statsminister Erna Solberg, eg håpar du vil lytta.   Den eventyrlige veksten i oppdrettsnæringa kan berre fortsetta dersom fjord og kystkommunane får meir igjen for å stille sitt reine og friske vatn til disposisjon for fisken i merdane....

les mer

Utredning om arealavgift

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) spurte tidligere i høst om et møte med de som er ansvarlig for å utrede arealavgift i forbindelse med havbruksmeldingen. Fra departementet møtte avdelingsdirektør Lone Semmingsen, avdelingsdirektør Per Skjeflo, lovrådgiver Ole...

les mer

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Lønnsom foredling av fisk er et ledd for å bli verdens ledende sjømatnasjon. SINTEF har analysert muligheter og begrensninger i en rapport til Sjømatindustriutvalget. Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk og peker på dagens utfordringer og barrierer,...

les mer