Alle artikler

Hvordan bygge attraktive lokalsamfunn?

Attraktive lokalsamfunn handler om mer enn å tilrettelegge for næringsvirksomhet. -Næringsutvikling handler om å tilby areal og potensielle arbeidstakere, men vel så viktig er det å kunne tilby gode skoler, ledige barnehageplasser, et rikt kulturliv,...

les mer

Havbruksfondet – ny avklaring fra Fiskeridirektoratet

Etter at flere av våre medlemmer har bedt om en avklaring om hvorvidt nabokommuner kan kreve midler fra Havbruksfondet, fordi noe av lokalitetene krysser kommunegrensene, har Fiskeridirektoratet kommet med en klargjøring. Se følgende oppslag fra Fiskeridirektoratet:...

les mer

Kjære venner i Fjord- og Kyst-Norge!

Det siste året har i aller høyeste grad vist at det trengs et tverrpolitisk nettverk som jobber mot samme mål: At kystkommunene skal få noe igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Vi kan vise til seire, men vi har også nye utfordringer. Rekordutbetalinger...

les mer

Anna Ljunggren er ny daglig leder for NFKK

Kjell Olav Gammelsæter blir direktør for nye Norske Havner fra årsskiftet. Det gjør at han må takke for seg som daglig leder i NFKK og gi stafettpinnen videre til Anna Ljunggren. - Jeg vil takke for det gode samarbeidet og er glad for at han fortsatt vil bistå...

les mer

Giske kommune fra Sunnmøre nytt medlem i NFKK

Vi gratulerer Giske kommune med medlemskap i nettverket.  Giske hører til på Sunnmøre i Møre og Romsdal, like nord og vest for Ålesund og vest for Haram. I sør ligger kommunene Sula, Hareid og Ulstein. Øya Giske har 8400 innbyggere per 1. januar 2018. Harry Valderhaug...

les mer

Utdelinger fra Havbruksfondet 2018

Fiskeridepartementet presenterte i går tallene på hva som utdeles fra Havbruksfondet i 2018. 2,36 mrd deles ut til kommunene nå i høst. I tillegg skal det deles ut 390 millioner kroner neste år basert på nye lokaliteter.   Dere finner fordelingen pr kommuner her...

les mer

NFKK`s leder utnevnt i viktig utvalg om oppdrettsnæringen

Lederen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og ordfører på Hitra, Ole L. Haugen, er oppnevnt for KS i det nye utvalget som skal vurdere beskatning av oppdrettsnæringen. For NFKK er dette en svært positiv nyhet. Utvalget skal ledes av professor Karen Helene...

les mer

Mer penger i kommunekassa gir mer vekst i oppdrettsnæringen

Styret i NFKK har hatt følgende innlegg på trykk i flere aviser i sommer: Oppdrettere langs norske-kysten bruker våre viktigste naturressurser, store sjøområder som er tilrettelagt og særlig godt egnet for oppdrett av laks og ørret. Dette gir enorm verdiskaping for...

les mer

3,15 milliarder til Havbruksfondet

Onsdag 21. juni var auksjonene av nye oppdrettskonsesjoner ferdig, det ga en inntekt på  ca 2,9 milliarder kroner. I vinter ble det solgt vekst for bortimot 1 milliard kroner. Samlet gir dette en inntekt til Havbruksfondet på omlag 3,15 milliarder kroner. - Det er...

les mer

Viktige innrømmelser overfor kystkommunene!

- Stortingsflertallet har kommet med viktige innrømmelser overfor kystkommunene i spørsmålet om utredning av grunnrenteskatt og produksjonsavgift for oppdrettsnæringen. Kystkommunenes vilkår blir viktige når næringens konkurransefortrinn og beskatning nå skal utredes...

les mer

Laks og ørret på landstrøm kan kutte 360.000 tonn CO2

Bellona har fått utarbeidet en rapport som viser at elektrifisering av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslipp fra 180 000 personbiler. Og løsningene er tilgjengelige i dag. Se mer om rapporten her

les mer

Auksjon på nye akvakulturtillatelser

Fiskeridirektoratet opplyser at auksjon på nye akvakulturtillatelser vi skje 18. juni i år. Tildelingen er en del av kapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser. Du kan lese mer om forventningene til...

les mer

Høringsuttalelse på oppgaver til fylkeskommunene

Reine i Lofoten. Foto: iStock Høringsfristen på rapporten til det såkalte ekspertutvalget for overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, gikk ut 9. mai. NFKK har kommentert to temaer i sin uttale, forvaltningsmodell for akvakultur og fiskerihavner. I saken...

les mer

Ny rapport om økt foredling av sjømat i Norge

PwC rapporten, «Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge», skal øke kunnskap om muligheten for økt foredling og utnyttelse av restråstoff fra laksenæringen i Norge. Rapporten konkretiserer mulighetsbildet og viser at foredling i Norge kan være lønnsomt. Den...

les mer

Regjeringen vil utrede grunnrenteskatt på havbruk

I en pressemelding fra Finansdepartementet sier regjeringen at den vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020. Det vises blant annet til at dagens ordning trekker inn ekstraordinær avkastning fra nye konsesjoner: «For...

les mer

Sortland kommune er med på laget

Den vakre øykommunen Sortland i Vesterålen blir vårt 76. medlem. Sortland er en kommune og en by i Vesterålen i Nordland. Kommunen omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Kommunen grenser i nord mot Øksnes og Andøy, i øst mot Kvæfjord, i sør mot Lødingen og...

les mer

Vi ønsker Agdenes kommune velkommen til NFKK

Jordbærkommunen helt ytterst i Trondheimsfjorden blir vårt 75. medlem. Trøndelagskommunen Agdenes med sine 1 711 innbyggere grenser over sjø mot Hitra, Ørland og Rissa, og over land mot Orkdal og Snillfjord. Den består av Ytre Agdenes (Selva, Valset og Vassbygda),...

les mer

Strandryddeuka 2018

Mange medlemmer i NFKK opplever utfordringene med marin forsøpling. Årlig blir det arrangert strandryddedagen og strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. På årsmøtet i april var det flere som fortalte om tiltak i egen kommune. Noen skulle blant annet ha med...

les mer

Nettverk fjord- og kystkommuner har fått nye nettsider

Vi synes medlemmene våre fortjener en god nettside, så nå presenterer vi nfkk.no. Målet har vært å lage en side som er lettere å bruke, også på mobil og andre mobile flater. Vi har også lagt vekt på å få frem nyheter på en god måte,  presentere medlemmene og gi...

les mer

SV lanserer nytt forslag til produksjonsvederlag

SV har lansert et nytt forslag til produksjonvederlag til vertskommuner for oppdrett. I forslaget går det frem at de ønsker avgiften innført senest 1. juli 2019. Skal en tro politikerne som deltok på årsmøtet til NFKK 5. april er det nå et bredt flertall for en slik...

les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner. 31. januar gikk fristen ut for å søke om 2 prosent vekst i grønne produksjonsområder. De endelige tallene fra Fiskeridirektoratet viser at 47 oppdrettsselskap har søkt om 7 897 tonn...

les mer

Stortinget må sikre stabile inntekter til oppdrettskommunene

Pressemelding: Nettverk fjord og kystkommuner ber om at Stortinget gjennom arbeidet med statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni i år, og dermed sikrer varige og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrettsnæringen. NFKK, som er samlet til høstmøte,...

les mer

Nytt medlem i NFKK

Vi gratulerer Suldal kommune med medlemskap i nettverket. Suldal kommune tilhører distriktet Ryfylke, nordøst i Rogaland. Kommunen har snaue 4000 innbyggere og er den største kommunen i Rogaland sett i forhold til utstrekning. Suldal er en av de store kraftkommunene i...

les mer

Miljøfond mot marin forsøpling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte sammen med handelsorganisasjonen Virke forslaget om plastposeavgift mandag, og presiserte at avgiften ikke er i statlig regi og dermed ikke berører statsbudsjettet. Bransjeinitiativet øremerker 50 øre av hvert...

les mer

Produksjonsavgift på laks og ørret er fullt mulig

En ny rapport fra Kontali Analyse viser at det ikke er noe i veien for å raskt innføre en produksjonsavgift på oppdrettsfisk, som betaling for bruken av kommunenes sjøarealer. Det kan bety mange millioner kroner til kommunene som huser oppdrettsnæringen. - Dette er en...

les mer

Villfarelse om avgift

Ja, det er overskriften statssekretær Roy Angelvik bruker på et innlegg i lokalavisa Hitra-Frøya sist fredag den 25. august. De som har lest innlegget skjønner kanskje at det handler om det som har fått betegnelsen «arealavgift». Men det trengs åpenbart en litt...

les mer

Sandberg må vise respekt for Stortinget

Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer. NFKK er overrasket over at...

les mer

Bra for fellesskapet at oppdretterne betaler

Oppdrettsnæringen har gått med milliardoverskudd i mange år. Nå får endelig kommunene langs kysten betalt for sjøarealene som har gjort lakseeventyret mulig. Adresseavisen skriver følgende om oppdrettsnæringa 6. juni Les samme artikkel på adressa.no Mens andre...

les mer

Bli kjent med NFKK – bli medlem i NFKK

NFKK opplever stor medlemsvekst og ser gjerne at flere blir med! Er ikke din kommune medlem i NFKK? Ta en kikk på vår presentasjon og meld dere inn! Presentasjonen må gjerne brukes både til verving, møter i kommunen og til eget bruk. Vi har prøvd å legge vekt på at de...

les mer

Havbruksfondet: Viktig gjennomslag for NFKK

Tirsdag gjorde næringskomiteen på Stortinget et svært viktig vedtak. Flertallet stemte for å innføre en eksportavgift på rund laks og ørret fra 2018! Inntektene skal gå til havbruksfondet og fordeles gjennom det. Med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet samlet alle...

les mer

Klar for oppdrettskamp

Mens regjeringen vil femdoble mengden oppdrettsfisk, setter landets fjerde største oppdrettskommune foten ned. Alta-ordfører Monica Nielsen går i bresjen for et ordføreropprør. Les artikkelen fra Kommunal Rapport her

les mer

Potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort

Fiskeriminister Per Sandberg og stortingerepresentant Trond Giske hold åpningsdebatten under årsmøtet i NFKK 19. april. Debatten bar preg av at det er stortingsvalg til høsten, men begge var klart enige om at potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort....

les mer

Arbeiderpartiet vil gå imot å endre pliktene til trålerne

Ap vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Ap avklarer et viktig prinsipp og standpunkt, mener NFKK. Jonas Gahr Støre og Ingrid Heggø avviser på en pressekonferanse i Bodø i dag,...

les mer

Sandbergs grunnstøting

Per Sandberg har gått på grunn med sitt modige forslag om å droppe leveringsplikten for trålerne sørfra. Opposisjonen har ingen klare tanker om hvordan de vil løse problemene. Når det er valgår og et kystopprør på gang, er det tryggest å sitte stille i båten, skriver...

les mer

Trapper opp kampen mot rømming og resistent lus

Rømming og lus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen i Norge. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming. - Regjeringens strategi mot rømming slår fast at for å redusere genetisk...

les mer

Fem prosent vekst: 63 av omlag 1 000 tillatelser ble benyttet

NFKK er skuffet over resultatet fra MTB-salget. Vi hadde forhåpninger om en større interesse, sier Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, nestleder i NFKK-styret. Onsdag 1. mars gikk fristen ut for å kjøpe 5 prosent ekstra biomasse mot strengere lusegrenser. 63 tillatelser...

les mer

Nye masker i nettverket

NFKK opplever stadig vekst i medlemsmassen. Fjorten nye kommuner har kommet til i 2017. Nå er vi 74 fjord- og kystkommuner i nettverket. Vi er stolte av å presentere våre nyeste medlemmer i NFKK. Er ikke din kommune medlem?  Hamarøy Kommune har et areal på 1 031...

les mer

Ny vekst, stolt historie: Regjeringens havstrategi

Regjeringen har lansert regjeringens havstrategi. Strategiens målsetting er å bidra til størst mulig bærekraftig verdiskapning og sysselsetting. - Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har...

les mer

Lei av å vente på at oppdrettsnæringa skal gi noe tilbake

Oppdrettsnæringa tjener milliarder på eksklusive rettigheter langs hele kysten, men kommunene som legger til rette for næringa, har fått lite tilbake. Hitra-ordfører, Ole L. Haugen leder nettverket for fjord og kystkommuner. Han sier det er slutt på tålmodigheten. -...

les mer

Viktig forslag om nye inntekter til oppdrettskommunene

- SV har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å legge en avgift på 25 øre per produsert kilo oppdrettsfisk. Inntektene skal gå inn i havbruksfondet og fordeles til bl.a. oppdrettskommunene. Dette er et viktig forslag og gode toner for de kommunene som legger til...

les mer

Norge skal bli best på hav

-En arbeidsplass i havbruk gir syv nye. Det sa fiskeriminister Per Sandberg på NFKKs høstsamling den 27. oktober. Ifølge ministeren vil vi om 35 år trolig eksportere mer enn seks ganger så mye sjømat som i dag. -Norges sterkeste fortrinn er samspillet mellom næringen,...

les mer