Alle artikler

Kategorier

Inviterer til politisk havbruksseminar

Stavanger kommune og Nettverk fjord- og kystkommuner har gleden til å invitere medlemmene i NFKK og øvrige havbrukskommuner til politisk havbruksseminar 11. juni i Stavanger i tilknytning til AquaNext. Ta gjerne med dere kommunedirektører og næringsansvarlige. 11.–...

les mer

Uttalelse: Det må gjøres mer for å sikre bærekraftig vekst

Uttalelse fra Nettverk fjord- og kystkommuner Årsmøte 2024: Nasjonale mål om videre vekst i havbruket stopper opp av manglende handlekraft for å skape fremtidens bærekraftige havbruk langs norskekysten. NFKK forventer at det gjøres mer for å redusere miljøpåvirkningen...

les mer

Uttalelse: Transportpolitikken må reformeres

Uttalelse fra Nettverk fjord- og kystkommuners Årsmøte 2024: Siden den første nasjonale transportplanen ble presentert i 2002, har den blitt rullert uten grundig evaluering om måloppnåelse. Det går på bekostning av viktige samfunnsmål. Nå er det på tide å ta et skritt...

les mer

Uttalelse: Krever høyere prioritering av fylkesveiene

Uttalelse fra Nettverk fjord- og kystkommuner Årsmøte 2024: Nettverk fjord- og kystkommunene (NFKK) er bekymret etter at løftene om en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier uteble i forslaget til Nasjonal transportplan...

les mer

Kystinfrastruktur må få løft, sa NFKK på høring

Nettverk fjord- og kystkommuner deltok torsdag 11. april på høring om Nasjonal transportplan 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.  Daglig leder Bernt Lind-Aaby i NFKK hadde to viktige budskap til komiteen. For det første kan ikke...

les mer

Inviterer til Årsmøte 2024

NFKK inviterer til Årsmøte 10. - 11. april i Oslo. Vi har et spennende program klart. Vi skal blant annet se på nærmere på hva som rører seg innen Havbruk og hva aktørene tenker om fremtiden. Statssekretær Even Tronstad Sagebakken (Ap) i nærings- og...

les mer

Svak satsning på kystinfrastruktur

– Selv om regjeringen viderefører tradisjonen med å overby den foregående transportplanen, er det en historisk svak satsing på kystinfrastruktur, sier daglig leder Bernt Lind-Aaby i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Regjeringen la i dag fram ny Nasjonal...

les mer

Vi trenger en transportplan for hele landet

Uttalelse fra Nettverk fjord- og  kystkommuners Høstsamling: En aktiv næringspolitikk er avhengig av en aktiv samferdselspolitikk. Da trenger vi en ny kurs i samferdselspolitikken og en transportplan for hele landet. Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener...

les mer

Staten må ta et større ansvar for havet

Uttalelse fra Nettverk fjord- og  kystkommuners Høstsamling: Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener staten må ta en større rolle for å sikre rent hav gjennom opprydning av gamle og eksisterende forurensningskilder. Utviklingen med forsøpling kan ikke fortsette,...

les mer

Inviterer til Høstsamling

NFKK inviterer medlemmene til Høstsamling 2. & 3. november på OHF og Karl Johan Hotel i Oslo. Vi har et spennende program og får blant annet besøk av kommunalminister Erling Sande og Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i nærings- og fiskeridepartementet....

les mer

Statsbudsjett 2024: Regjeringen skuffer kysten

Leserinnlegg om statsbudsjett som har vært på trykk i diverse aviser. Regjeringens forslag til statsbudsjett møter ikke Kyst-Norges behov. Her er fire grep som Stortinget må få på plass i behandlingen av budsjettet. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de «vil...

les mer

Omfattende gjennomgang med enkelte feilskjær

- Første inntrykket vårt er at havbruksutvalget har gjort et omfattende arbeid, og det er mye som er bra med arbeidet. Samtidig er vi svært skeptisk utvalgets forslag til bedre arealplanlegging og forslaget om å fjerne undervisningstillatelser, sier Bernt Lind-Aaby,...

les mer

Hold av 2. & 3. november 2023

NFKK inviterer medlemmene til Høstsamling 2. & 3. november i Oslo. Høstsamlingen arrangeres på Universitetsgata konferansesenter og vi er i gang med et spennende program. Vi kan allerede nå røpe deler av programmet og noen innledere. I år vil vi, som tidligere, se...

les mer

Høring om transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

NFKK har avgitt høringsinnspill på høring om transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt transportvirksomhetene to hovedoppdrag: Et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag....

les mer

Enighet om lakseskatt – nå må regjeringen følge opp

- Selv om vi gjerne skulle sett et bredere forlik, er vi fornøyd med de positive signalene i enigheten. Det er nå viktig at regjeringen følger opp Stortingets anmodningsforslag om økt bearbeiding av sjømat i Norge, styrking av miljøprofilen og satsning på...

les mer

Hurtigbåtprisene må halveres!

Skyhøye priser på hurtigbåt utfordrer kystsamfunn uten flyplass og fergestrekninger. Det har blitt billigere å bevege seg langs kysten med gratis ferger og reduserte priser på flybilletter i kortbanenettet. Begge tiltakene er svært gode for mange i distriktene....

les mer

Høring av NOU 2023:3 Mer av alt raskere

Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023:3 Mer av alt - raskere Energikommisjonen ble oppnevnt 11. februar 2022, og fikk i oppdrag å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha...

les mer

Amund Hellesø ny styreleder i NFKK

Ordfører Amund Hellesø fra Nærøysund kommune i Trøndelag overtar styreledervervet i Nettverk for fjord og kystkommuner etter Ole L. Haugen, ordfører på Hitra. NFKK ble startet opp i 2009 med formål å sikre at kommunene skulle sitte igjen med mer av verdiene som ble...

les mer

Bedre enn forventet, men ikke helt i mål

– Havbruksskatten som nå sendes til Stortinget er bedre enn det opprinnelige forslaget. Det er gledelig at regjeringen har lyttet til Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og at vertskommunene kommer bedre ut, sier styreleder Ole L. Haugen i NFKK. Grunnrenteskatten...

les mer

Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til Årsmøte

Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til årsmøte NFKKs årsmøte 2023 avholdes 13. og 14. april på Hotel Bristol i Oslo. På programmenyen står flere sentrale temaer for kysten. Hvordan skal vi leve av havet fremover? Er det tilgang til tilstrekkelig areal? Hvordan...

les mer

Unødvendige rapporteringskrav truer kystfisket

Nettverk fjord- og kystkommuner frykter at nye unødvendige krav til rapportering vil true kystfisket og kystsamfunn langs kysten. Kystfisket er viktig for kysten og bidrar til sysselsetting både på havet og på land. De lokale sjarkflåtene er særdeles viktige for...

les mer

Årets utbetaling fra havbruksfondet er klar

- Jeg konstaterer at vi får rekordutbetaling fra havbruksfondet. Tilleggsbevilgningen fra regjeringen betyr at kommuner og fylkeskommuner nå får 80% av det som ble totale inntekter fra årets salg av konsesjonskapasitet, sier styreleder Ole L. Haugen i Nettverk fjord-...

les mer

Høring av NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalgets utredning ble...

les mer

Havbrukskommunenes inntekter sikres

- Inntektsfall som følge av mindre salg av oppdrettstillatelser, lå an til å få dramatiske økonomiske følger for vertskapskommunene for havbruk. Det er svært oppløftende og klokt at regjeringen nå kompenserer for inntektsfallet, sier NFKKs styreleder og...

les mer

Stort inntektsfall for havbrukskommunene

Forslaget om havbruksskatt skremte oppdrettsselskaper vekk fra årets auksjon av oppdrettstillatelser. – Dermed taper norske kystkommuner over en kvart milliard kroner i år, med mindre staten kompenserer for sine løfter, sier styreleder Ole L. Haugen i NFKK. I...

les mer

Innspill til Klimautvalget 2050

Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt innspill til Klimautvalget 2050.  Solbergregjeringen satte i 2021 ned et offentlig utvalg, Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står ovenfor for å nå klimamålet i 2050. Utvalget skal levere utredning og...

les mer

– Et feilskjær i regjeringens distriktspolitikk

Årets statsbudsjett skulle være syretesten for regjeringens distriktspolitikk. — Dessverre kan regjeringens forslag til grunnrentebeskatning på havbruk virke mot sin hensikt og slå svært uheldig ut for Norges verdiskaping og arbeidsplasser og bosetting i distriktene....

les mer

Høstsamling 2022

Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til høstsamling 27. og 28. oktober i Oslo. Årets høstsamling finner sted på Hotel Bristol og Thon Conference Universitetsgaten. Et spennende program er klart, herunder blandet annet Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran som...

les mer

Bernt Lind-Aaby er ny daglig leder for NFKK

Anna Ljunggren blir organisasjonssjef i Arbeiderpartiet og har derfor sendt stafettpinnen som daglig leder i NFKK videre til Bernt Lind-Aaby. -  Jeg vil takke for det gode samarbeidet og innsatsen Anna har lagt ned for å utvikle nettverket og fronte NFKK som kystens...

les mer

Ikke rør Havbruksfondet!

− Vi advarer sterkt mot å redusere havbrukskommunenes inntekter fra Havbruksfondet. Det vil i verste fall gi færre arbeidsplasser og mindre produksjon at mat og fornybar energi. Dette er å vende ryggen til framtida og bærekraftige løsninger, sier styreleder Ole L....

les mer

– Fremtidens havbruksnæring må ivareta folk lokalt

NFKK har levert høringssvar til Havbruksutvalget. Utvalget ledes av forskningsdirektør Linda Nøstbakken og skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. NFKK har blant annet bedt utvalget om å se nærmere på følgende: Hvordan...

les mer

Hold av datoen for årets høstsamling!

Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til høstsamling 27. og 28. oktober i Oslo. Et spennende program er under utarbeidelse. Hold av datoen, mer informasjon kommer! Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Anna Ljunggren på e-post

les mer

Grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien

NFKK har gitt høringsinnspill på rapporten fra utvalget for grønn verdiskaping og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge (foto: iStock).  Utvalgets mandat har vært å vurdere mulighetene for grønn omstilling og fremtidig bærekraftig produksjon i...

les mer

Havbrukskonsesjoner må ikke på billigsalg

Det er felleskapet og kommunene som til slutt vil tape om konsesjoner til havs selges billig. Det går frem av et vedtak som NFKK gjorde på sin årssamling for 2022. Ole Laurits Haugen (bildet) er styreleder i NFKK. Her følger vedtaket som NFKK gjorde den 1. april:...

les mer

Kysten må ikke bli salderingspost

Om man nå lar være å investere i infrastruktur for samferdsel, blir befolkningen og næringslivet langs kysten sittende med svarteper. Det går frem av et vedtak fra NFKKs årssamling for 2022. Her følger vedtaket som NFKK gjorde den 1. april: Ikke bruk kysten som...

les mer

Havbruksfondet må styrke kystkommunene

Havbrukskommunene skal fremme alt som trengs for å sikre levedyktige kystsamfunn og blå vekst. Derfor må de få en økt andel av inntektene fra havbruksfondet. NFKK fattet vedtak på sin årssamling for 2022. Her følger vedtaket som NFKK gjorde den 1. april: Kommunenes...

les mer

Statlige arbeidsplasser må legges i distriktene

Levedyktige lokalsamfunn må kunne tilby flere spennende jobber. Derfor må statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og de største byene. NFKK fattet vedtak på sin årssamling for 2022. Her følger vedtaket som NFKK gjorde på årssamlingen den 1. april: Utflytting av...

les mer

Forurenset sjøbunn krever spleiselag der kommunene er med

Miljøgifter langs kysten er et stort problem for helse og livet i havet. Og kommunene må bidra i opprydningen, enten de vil eller ei. Det kom frem på webinaret som NFKK og Norske Havner holdt 1. mars. Er forurenset sjøbunn et lokalt eller nasjonalt problem? Det var...

les mer

På tide å dra i bremsen, Trygve

- Hele forslaget om ny verdifastsettelse på oppdrettskonsesjoner, beheftes med mye usikkerhet om konsekvenser og likebehandling. Dermed må dette utredes nærmere, sier Ole L. Haugen, styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner  (Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet)...

les mer

Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

I pressemelding datert 15. oktober fra den nyslåtte fiskeri- og havministeren, kan vi lese følgende: I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner (Foto: iStock). Statsråden uttaler følgende: - Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og...

les mer