Aktørene må samarbeide om arealene i kystsonen, dette var et hovedbudskap under Tekna sine kursdager i Trondheim. I Fiskeribladet Fiskaren er det fredag 11. januar en artikkel om hvoran arealkonflikter langs kysten bør håndteres og der det oppfordres til samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Artikkelen fra kursdagene finner du her.